histats.com

09:08

سه‌شنبه 10 مرداد 1396
من اما، مصیبت ارتکاب داشتم
کوریون , پاژ

09:04

پنج‌شنبه 5 مرداد 1396
و دیوارها آن دیوارهای سپید، برهنگی را، آهسته در حوالی مرداد، برنزه می کردند
کوریون , پاژ

09:02

یکشنبه 25 تیر 1396
بوی کتاب کهنۀ کاهی می داد لبخندش
کوریون , پاژ

08:58

چهارشنبه 21 تیر 1396
من فکر میکردم ادریس و با بغض می نوشتم درخت
کوریون , پاژ

08:56

یکشنبه 18 تیر 1396
و فراموش نکن که پله برقی ها، چقدر غمگین بودند، و جز تو هیچ کس به آن ها، فرصت شمرده شدن نمی داد
کوریون , پاژ

08:53

جمعه 16 تیر 1396
و من متاسفانه هنوز هم خوب میدانم که یک شهر فراموش شده، الزاما یک شهر متروکه نیست
کوریون , جماهیر

08:35

یکشنبه 14 خرداد 1396
از اینجا رفته اند آقا، و کلاهش را، صاف می کند روی سرش
کوریون , پاژ

08:33

سه‌شنبه 19 اردیبهشت 1396
شاه بابا مرده جیران، شاه بابا مرده
کوریون , پاژ

08:27

پنج‌شنبه 26 اسفند 1395
بعدش هفت تا گاو ماده، هفت تا گاو نر‌ُ خوردند، به اینجاش که رسیدم، زیر چشمی نیگام کرد، سینی غذا رو گذاشت جلوم، در اتاق‌ُ بست و رفت
کوریون , مارمالادسن

08:20

جمعه 20 اسفند 1395
برای دشت تنم، مرگِ اسب باش
کوریون , پاژ

08:09

دوشنبه 9 اسفند 1395
بت بزرگ، ابراهیم بود
کوریون , پاژ

08:05

دوشنبه 2 اسفند 1395
گاهی میان همین تصاویر روشن، میان انبوه تصاویر مخدوش، سرم را روی شانه های تو گذاشته ام، چشم بسته ام و بی آن که آرام بگیرم، در آغوش تصویر دیگری افتاده ام
کوریون , پاژ

07:59

چهارشنبه 13 بهمن 1395
یادداشت بعد، تعمدا با تاخیر، منتشر شده بود
کوریون , پاژ

07:51

چهارشنبه 13 بهمن 1395
زن تن پوش عاریه تن می کرد، مرد باسِ فیکِ راه راه می پوشید
کوریون , پاژ

07:50

چهارشنبه 13 بهمن 1395
ای بلندِ عمود تور، در موسم هراس مرغابی
کوریون , پاژ

07:35

چهارشنبه 13 بهمن 1395
پونز یا پونژ، همیشه باید، چیزی فرو می رفت، توی نقشه های سرم
کوریون , پاژ

07:29

سه‌شنبه 12 بهمن 1395
پهلَوی چشم هایش را، ژاله هم سرنگون نمی کرد
کوریون , پاژ

07:28

سه‌شنبه 12 بهمن 1395
هنوز هم میشه با جای ویرگول ها شوخی کرد
کوریون , پاژ

07:06

یکشنبه 10 بهمن 1395
زن دستمالی شده، به مردی که در ذهن خود ساخته بود، دستمال تعارف می کرد
کوریون , پاژ

07:05

یکشنبه 10 بهمن 1395
من از مداد رنگی حرف میزنم، علیا مخدره سرمه می کشد
کوریون , پاژ

06:55

یکشنبه 10 بهمن 1395
آغشته بودم به تو، چون بومی به رنگ
کوریون , پاژ

06:48

شنبه 9 بهمن 1395
از مسیری که تو رفته ای، تنها پرندگان سیاه برگشته اند
کوریون , پاژ

06:32

شنبه 9 بهمن 1395
تمام عمر تنها یک بار یقین کردم، یقین کرده بودم که هرگز، یقین نخواهم کرد
کوریون , پاژ

06:30

شنبه 9 بهمن 1395
وزغ ها مگس دوست ندارند، آن ها هنوز، عاشق پروازند
کوریون , پاژ

06:25

پنج‌شنبه 7 بهمن 1395
آمده بود و آمده بودند، رفته بود و رفته بودند، زنی که چونان شب و روز، می ماند و نمی ماند
کوریون , پاژ

06:16

پنج‌شنبه 7 بهمن 1395
مثل زنده ها می مردم، مثل مرده ها می ماندی
کوریون , پاژ

06:08

پنج‌شنبه 7 بهمن 1395
من گزارش های آماری ام، آمارهای کلافه، شاخص دهک پائین، و برای ستون کنار روزنامه، در خور توجه نیستم
کوریون , پاژ

06:05

پنج‌شنبه 7 بهمن 1395
ریشه دوانده ای در من، ای سبز، ای بلندِ بی آسمان من
کوریون , پاژ

06:01

چهارشنبه 6 بهمن 1395
خواب رفتن روی موج کوتاه، نشستن توی ایستگاه اف ام
کوریون , پاژ

05:54

چهارشنبه 6 بهمن 1395
امید، هنر پیشه بود
کوریون , پاژ

05:51

چهارشنبه 6 بهمن 1395
زن؛ سایۀ لرزان پیرمرد فانوس به دست بود
کوریون , پاژ

05:44

چهارشنبه 6 بهمن 1395
صبح نمی رسید، به خواب گیسوی تو رفته بود
کوریون , پاژ

05:40

چهارشنبه 6 بهمن 1395
می خندد، می دانم، حتی بدون ساعت
کوریون , پاژ

05:34

چهارشنبه 6 بهمن 1395
ماشه را می کشد، درست زمانی که خیال می کنی، فرار می کنی
کوریون , پاژ

05:30

سه‌شنبه 5 بهمن 1395
خواب لاکپشت می دیدم، اخم کرده بود و می گفت، یونگ احمق است
کوریون , پاژ