histats.com

دنیا جای یادم نمی رود ها، جای یادم نمی آید هاست

07:58

چهارشنبه 13 بهمن 1395
نشین از اونایی که دماغ شونُ که عمل میکنن بهش میگن بینی، نشین از اونایی که پشت شون که گرم شد، به شونۀ روزهای بدبختی هاشون میگن هر جایی، نشین از اونایی که آدمی که سیگار می کشیده باهاتون، یه روز بشینه و سیگار بکشه براتون
کوریون , اکتاو آبی

07:49

چهارشنبه 13 بهمن 1395
دلم یجوریه، انگار برق ها رفته، یه گوشه اش بخاری نفتی روشنه
کوریون , اکتاو آبی

07:41

چهارشنبه 13 بهمن 1395
یه جوری نیگام نکن که انگار من خیست کردم، من جا گذاشتم چترتُ، من یادم رفته سلسله جبالِ خبر صبح رادیو رو، یه جوری نباش که وانمود کنم انگار، یادم نیست، من بودم که تن دادم، من بودم؛ که نمونده بودم
کوریون , اکتاو آبی

07:37

چهارشنبه 13 بهمن 1395
من هنوز هم می تونم وسط اون همه گریه بخندونمت، این گزاره اون قدر ساده ست، که نتونی مصداقِ دوست داشتن بدونیش
کوریون , اکتاو آبی

07:18

دوشنبه 11 بهمن 1395
یادمه کوچه پایینی بودم داشتم میرفتم دکّه، سیگار بگیرم، راه برم، زنگ زدم زودتر تکلیفت روشن شه، که قرار بذاریم، که ببینمت؛ که فردام پر شه فقط، بعد دوباره روز بعد، بعد دوباره آدم بعدی، که بگذره فقط، آدم گاهی نمیدونه، که منتظر موندن واسه جواب یه اس‌ام‌اس، چقدر سرنوشتش فرق داره با زنگ زدن
کوریون , اکتاو آبی

07:14

یکشنبه 10 بهمن 1395
آه پروانۀ دیر وقت! برای حفره های تور من، بی اندازه کوچکی، بی اندازه زیبایی!
کوریون , اکتاو آبی

07:11

یکشنبه 10 بهمن 1395
یه جوری نبودی که منِ نبودنی هم دردم گرفت
کوریون , اکتاو آبی

06:29

شنبه 9 بهمن 1395
حیرت آوره که تسلیم شدن، اون همه دلتنگت کنه
کوریون , اکتاو آبی

06:28

شنبه 9 بهمن 1395
قدِ همین نصفه سیگار، با تو فرصت دارم
کوریون , اکتاو آبی

06:27

شنبه 9 بهمن 1395
تنها فرقش با بقیه اینه که ندونسته قلب آدمُ میشکنه
کوریون , اکتاو آبی

06:23

پنج‌شنبه 7 بهمن 1395
باران آمده بود، تو آمده بودی، مادرم می گریست
کوریون , اکتاو آبی

06:19

پنج‌شنبه 7 بهمن 1395
تو خوب و بدت درهمه، مثل نفع و ضرر شراب
کوریون , اکتاو آبی

06:15

پنج‌شنبه 7 بهمن 1395
زیر پلک های من، به خواب رفته بودی، بی تاب کرده بودی، بی خواب کرده بودی
کوریون , اکتاو آبی

06:11

پنج‌شنبه 7 بهمن 1395
آن قدر سرد بودی که پوستم را از تو دزدیده باشم و بی پناه، پناه برده باشم به آن پلیورِ پارسالی
کوریون , اکتاو آبی

05:55

چهارشنبه 6 بهمن 1395
چهارسال تموم، سرم بود و شیشۀ مینی بوس های حرمت
کوریون , اکتاو آبی

05:53

چهارشنبه 6 بهمن 1395
صورتت یادم رفته
کوریون , اکتاو آبی

05:50

چهارشنبه 6 بهمن 1395
باید می رفتی، تا دوباره زیر چترم، باران بگیرد
کوریون , اکتاو آبی

05:47

چهارشنبه 6 بهمن 1395
کاش موهاتُ سشوار نکشی
کوریون , اکتاو آبی

05:43

چهارشنبه 6 بهمن 1395
کوچیده بود، بوی تو از کوچه‌هاش
کوریون , اکتاو آبی

05:42

چهارشنبه 6 بهمن 1395
بهم گفت خوشبخت، لبخند زدم گفتم خودتی
کوریون , اکتاو آبی

05:15

جمعه 1 بهمن 1395
شاید هم، شالگردن می خریدم برات
کوریون , اکتاو آبی

05:05

سه‌شنبه 28 دی 1395
مردت اونی بود که وقتی تنش بوی سیگار ارزون قیمت میداد، ازت خجالت نمی کشید
کوریون , اکتاو آبی

04:26

سه‌شنبه 30 آذر 1395
من شاه قلعۀ خودم بودم، یه قلعه با دیوارهای سنگی بلند، اونقدر بلند که کماندار نخواد سر برج و باروش، اونقدر محکم که منجنیق ها، تهش یه لک سیاه بندازن روش، من شاه باروی خودم بودم، جام طلا دستم بودم، غروبُ تماشا می کردم و با سرآستین، چکه های واینُ پاک میکردم از لب و دهن و حرف هام، خراجُ خرج دیوار می کردم، چاره چی بود؟ من شاه یه مشت کشاورز بودم، دیوار اگه می ریخت، شوالیه نداشتم؛ سرباز و سواره و صدر اعظم، دستم اگه لرزید، اگه بازش کردم در بزرگ چوبی رو؛ حیلۀ جنگ ام نبود، تسلیم محض ام بود، تو نفهمیدیش، دونه دونه شونُ کشتی، قتل عامش کردی ملتِ بی پناهمُ، گوشه گوشه اشُ سپردی به خندۀ سواره هات، مشعل هاشون خرمن ها رو سوزوند؛ پرده ها رو خونه ها رو آذوقۀ انبارها رو، تو حتی بچه ها رو کشتی، تو حتی پیرمردهاشُ کشتی، صف به صف شوالیه فرستادی که لکاته گردن بزنه، بیرحمی؛ نه چون می جنگی، نه چون فاتحی، نه چون سردارِ اون همه زره پوشی، بیرحمی؛ نه چون اگه وقتِ تسلیم قلعه، لبم میلرزید و می گفتم اینا، فقط یه مشت کشاورزن، بیرحمی؛ نه چون اگه نکشتی منُ، بیدار نگه داشتی که خورشید، رو باروی قلعه ام بلند شه، روی باروی خودم، روی باروی قلعۀ خودم تلِ کشته هامُ ببینم، گوشه گوشه خندۀ سربازهای مستتُ ببینم، بیرحمی؛ نه چون اگه پرچم قلعه رو، با خنده کوبیدی تخت سینه ام، بیرحمی؛ چون پیک فرستاده بودم، من نامه مهر کردم شبش؛ نجنگ، نکش، قلعه مال تو
کوریون , اکتاو آبی

04:15

شنبه 13 آذر 1395
در بلفاست گم شده باشد یا هفت حوض، فرقی نمی کند، آدم ها که می روند، گریه ام می گیرد
کوریون , اکتاو آبی

04:11

پنج‌شنبه 11 آذر 1395
می آزارد اما، بوی تسکین می دادی
کوریون , اکتاو آبی

04:08

سه‌شنبه 9 آذر 1395
پنهانت می کنم، پیدایت نمی کنم
کوریون , اکتاو آبی

04:06

دوشنبه 8 آذر 1395
من کلا آدمِ هیچی رو به خودش نگیرنده ای ام، یعنی شما کف دست هاتُ بذار رو گوش هام، خیلی مستاصل زل بزن توی چشم هام، بهم بگو آدم نباید این قدر خر باشه، واکنش من چیه اونوخ؟ معلومه که می خندم، خنده هام که تموم شه بهت میگم این قدر سخت نگیر به خودت، طعنه هم نمیزنم، مطلقا نظرم همونیه که دارم بهت میگم، حتی ممکنه دلم بسوزه واسه ات؛ که چرا به خودت میگی خر؟ این قدر خرم یعنی، بعید هم نیست یهو فشارت بدم؛ بغلت کنم، آخه من کلا آدمِ بقیه رو بغل کننده ای ام؛ زن و مرد پیر و جوون شهری و روستایی دیوث و قرمساق کارمند و بیکار دشمن و دوست بجز سگ و سوسک، هر جنبندۀ غمگینی رو بغل میکنم، هر جنبندۀ شادی رو بغل می کنم، دلم بگیره سر کیف باشم بغل میکنم، بعد یهو یکی میاد، کف دست هاشُ میذاره رو گوش هات، زل میزنه تو چشات و میگه بغل کننده خر است، می فهمی؟ چی بگم بهش؟ معلومه که هیچی نمیگم بهش، بجاش مشتمُ میذارم زیر چونه ام، از خودم می پرسم یعنی اونی که خر نباشه بغل نکننده ست؟ اینطوری که نمیشه آخه، اگه اینجوریه صد سال سیاه نمیخوام خر نباشم پس، آخه من کلا یه خرِ این مدلی نتیجه گیرنده ای ام، میخوام بگم دارم واقعا واقعا و واقعا مقاومت میکنم که این به خودش نگرفتن ها این بغل کردن ها رقیق نشه در من، غمگینم میکنه فکر کردن به این که یه روزی برگردم و نیگا کنم به خودم و ببینم که شدم عین شماها، بعد اونوخ دیگه چیکار میشه کرد آخه؟ حتی دیگه بغل هم نمیشه کرد، من به هیچ وجه دنیای اون شکلی رو دوستش ندارم، من حتی دنیای این شکلی رو هم دوستش ندارم، حیفه که آدم هیچ شکلی از دنیاشُ دوست نداشته باشه، حیفه که آدم نمیتونه بیشتر از خود خر، خر باشه، یعنی میتونه ها، شما خوب ها، گچ رنگی های رو تخته سیاه، شما سه تا ستاره جلو اسمشون دارها؛ شماهایین که نمیذارین
کوریون , اکتاو آبی

03:50

جمعه 21 آبان 1395
با تو آرامم، مثل دریایی که هر غروب، می رود کنار ساحلش دراز می کشد
کوریون , اکتاو آبی

03:43

دوشنبه 17 آبان 1395
کجایی تو؟ چترت کو؟ خنده ات کجاست؟ کجا زیر بارونی تو؟ کجا پرده ها رو کنار زدی؟ دایره دایره های رو سقفُ دیدی؟ ابر پشت پنجره رو، مه سرِ قلّه ها رو؟ کجایی تو؟ دستات کو؟ خنده ات کجاست؟
کوریون , اکتاو آبی

03:42

دوشنبه 17 آبان 1395
گریه کن، هوای بارونی اگه دلت خواست
کوریون , اکتاو آبی

03:40

یکشنبه 16 آبان 1395
اگر پرسید، بگو باران گرفته بود
کوریون , اکتاو آبی