histats.com

08:40

یکشنبه 4 تیر 1396
آدم به روزنه محتاج است، حتی برای دیدنِ مهتابی که می داند
کوریون , جماهیر

08:39

یکشنبه 4 تیر 1396
برای آشیانه ای که بر دوش می بریم، درکِ زیستگاه، عمیقا سانتی مانتال است
کوریون , جماهیر

08:26

پنج‌شنبه 26 اسفند 1395
دنیا جای یادم نمی رود ها، جای یادم نمی آید هاست
کوریون , جماهیر

08:23

دوشنبه 23 اسفند 1395
گاه جای خالی چیزها از چیزی که جای خودش را خالی گذاشته، تلخ تر است، این راز کوچکی ست که باید فراموش کرد، سیگارش کرد، کشید و بیرون داد، به سرفه افتاد و دور انداخت
کوریون , جماهیر

08:10

سه‌شنبه 10 اسفند 1395
زندگی شباهت خوبی با سیگار دارد، آتش کردن اولش می چسبد و مچاله کردن آخرش، میان این دو هرچه که هست بی حوصلگی ست
کوریون , جماهیر

08:07

جمعه 6 اسفند 1395
چه چیز در دنیا، غم انگیزتر از آن است که دوست داشتن کسی، صرفا به یک احترام ساده بدل شده باشد؟
کوریون , جماهیر

07:55

چهارشنبه 13 بهمن 1395
تسخیر تمامی قلب دیگری ممکن نیست، و این حقیقت هولناکی ست که عاقبت یک روز، قلب تو را از کار خواهد انداخت
کوریون , جماهیر

07:36

چهارشنبه 13 بهمن 1395
یا هیچ چیزی رو قبول نداشته باشید، یا مطلقا به قبول داشتن چیزی فکر نکنید
کوریون , جماهیر

07:30

سه‌شنبه 12 بهمن 1395
تو میتونی ایستاده واسم کف بزنی، یا میتونی نشسته بزنی زیر چهارپایه ام، در هر صورت چیزی که عوض نمیشه، ذهنیت من راجع به تماشاگرهاست
کوریون , جماهیر