histats.com

08:52

جمعه 16 تیر 1396
در یکی از همین لحظه هاست که انگار قرار است صدای آدم بلند شود که آخ، گریه دارم
کوریون , اکتاو آبی

08:47

یکشنبه 11 تیر 1396
بی خبری، بی پایان ترین خبری ست که از تو می رسد این روزها
کوریون , برزخ مکروه

08:36

پنج‌شنبه 1 تیر 1396
مباد که از اندوه ات، شانه خالی کرده باشم
کوریون , برزخ مکروه

08:34

شنبه 30 اردیبهشت 1396
گیر می کنند هنوز، لای چرخ دنده های ساعت یا پره های هواپیما، آن پروانه ها، که قدر پیله نمی دانند
کوریون , برزخ مکروه

08:25

چهارشنبه 25 اسفند 1395
باید زودتر از پاییز می رسیدم به باغ، زودتر از برف به قله ها، زودتر از انتها به تو
کوریون , برزخ مکروه

08:19

پنج‌شنبه 19 اسفند 1395
ای، همیشه در استکان آخری
کوریون , برزخ مکروه

08:16

دوشنبه 16 اسفند 1395
پس از تو هر آن که آمد، تکرار ناشیانۀ آغوش تو بود
کوریون , برزخ مکروه

08:04

دوشنبه 2 اسفند 1395
سپیده دم بود و برمی خاست، خواب می ماندم و می رفت
کوریون , برزخ مکروه

07:23

سه‌شنبه 12 بهمن 1395
من از آسمان افتادم، تا تو خاک ام باشی
کوریون , برزخ مکروه

07:22

سه‌شنبه 12 بهمن 1395
شعبده یعنی تو، چشم بر نمیدارم و گم میشوی
کوریون , برزخ مکروه

07:20

دوشنبه 11 بهمن 1395
من رنج می کشم، ذره ذره، لحظه لحظه رنج می کشم، تا از دوست داشتن ات، دست نکشیده باشم
کوریون , برزخ مکروه

07:19

دوشنبه 11 بهمن 1395
تو لازم بودی اما، گمان نمی بردم، که تا این اندازه کافی باشی
کوریون , برزخ مکروه

07:17

دوشنبه 11 بهمن 1395
وه که دوزخ ات، چه پرستیدنی ست
کوریون , برزخ مکروه

07:13

یکشنبه 10 بهمن 1395
لب های تو به نامم جان می داد، لب های تو نامم را مهربان می کرد
کوریون , برزخ مکروه

07:12

یکشنبه 10 بهمن 1395
باید از لبخند تو شعر گفت، باید از لبخند تو شهر ساخت، باید از لبخند تو حرف زد، باید از لبخند تو دیوانه شد
کوریون , برزخ مکروه

07:04

یکشنبه 10 بهمن 1395
اندوه شاید این باشد؛ دست کشیدن به کیبورد، بجای گرفتنِ دست هات
کوریون , برزخ مکروه

07:01

یکشنبه 10 بهمن 1395
تعویذ بی اثرم، گردن آویز شرمسار زیر پیراهنت
کوریون , برزخ مکروه

06:50

یکشنبه 10 بهمن 1395
گلسنگ بودی؛ وسیع وسیع وسیع اما نازک
کوریون , برزخ مکروه

06:46

شنبه 9 بهمن 1395
لب می بندد، تا شهر در سکوت بمیرد
کوریون , برزخ مکروه

06:38

شنبه 9 بهمن 1395
تو را می گریست؛ خیابان خیس
کوریون , برزخ مکروه

06:35

شنبه 9 بهمن 1395
مرگ باش و یک آن، تا ابد میان آغوشم باش
کوریون , برزخ مکروه

06:21

پنج‌شنبه 7 بهمن 1395
فریادم کن، سوزن سوزن مثل کاج، شیون شیون مثل گور
کوریون , برزخ مکروه

06:17

پنج‌شنبه 7 بهمن 1395
روا نبود، روا باشیم
کوریون , برزخ مکروه

06:10

پنج‌شنبه 7 بهمن 1395
من از جغرافیای گونه ات، به خواب تاریخ رفته بودم
کوریون , برزخ مکروه

05:59

چهارشنبه 6 بهمن 1395
زن و الکل ندارد، هر مردی پیش از گریه، هر دو را بیشتر دوست دارد
کوریون , برزخ مکروه

05:46

چهارشنبه 6 بهمن 1395
لمس او لمس برف بود، در دست می آمد و از دست می رفت
کوریون , برزخ مکروه

05:38

چهارشنبه 6 بهمن 1395
تاریکی مثل فیلم های بدون زیرنویس است، تو را هر طور که می خواهم، تصور می کنم
کوریون , برزخ مکروه

05:37

چهارشنبه 6 بهمن 1395
هوایی تو بودم، تو اما نبودی
کوریون , برزخ مکروه

05:36

چهارشنبه 6 بهمن 1395
سراغت را از من نمی گیرند، از این تلخ تر هم سراغ داری؟
کوریون , برزخ مکروه

05:14

جمعه 1 بهمن 1395
اندوه تو می کشت
کوریون , برزخ مکروه

05:08

سه‌شنبه 28 دی 1395
احتمالا از اون دسته آدم هایی باشم که برات می میرند و احیانا از اون دسته آدم هایی باشی که مرگ آدم ها رو باور نمی کنند
کوریون , برزخ مکروه

05:06

سه‌شنبه 28 دی 1395
نیمکت ها آدم را می کشد، این چیزها را یک روز، برای پسرم خواهم گفت
کوریون , برزخ مکروه

04:54

جمعه 24 دی 1395
کار من و تو، از دق کردن جمعه ها گذشته
کوریون , برزخ مکروه

04:48

شنبه 18 دی 1395
تو بوی آن پیراهنی، که ساعت ها، کنار آتش ایستاده بود
کوریون , برزخ مکروه

04:39

جمعه 10 دی 1395
استیصال احتمالا این شکلیه؛ باهام حرف بزن باهام حرف بزن باهام حرف بزن
کوریون , برزخ مکروه