histats.com

00:19

پنج‌شنبه 30 اردیبهشت 1395
تو به اندازۀ یک سوء تفاهم طولانی، زیبا مانده بودی
کوریون , برزخ مکروه

00:18

پنج‌شنبه 30 اردیبهشت 1395
عصرها، خط رنج مورچه ها را پاک میکنم و گمان می کنم که همیشه، به خانه رفتن، از به خانه برگشتن، غمگین تر است
کوریون , آلفردو، مرغ ماهی خوار

00:17

پنج‌شنبه 30 اردیبهشت 1395
گاهی پیش خودم فکر می کردم که اگه گربه می شدم، از این ریقوهای دیوث می شدم، از اینا که کِز می کنن زیر نیمکت ها، چاکِ آدم ها رو تماشا می کنن، بیشتر که فکر می کردم یادم می اومد که گربه بودم، تمام عمر گربه موندم، از اون ریقوهای دیوث، از همونا که کز میکنن زیر نیمکت ها، چاکِ آدم ها رو تماشا می کنن
کوریون , فانوس چروک

00:16

پنج‌شنبه 30 اردیبهشت 1395

یادم بنداز یه شب باهات برقصم، یه بعدازظهر برات چایی بریزم، یه صبح بسپرم از خواب بلندم کنی

کوریون , اکتاو آبی

00:15

پنج‌شنبه 30 اردیبهشت 1395
می گفت تنهایی هفت روز است و ما، عصر روز هفتم آمده بودیم 
کوریون , پاژ

00:14

پنج‌شنبه 30 اردیبهشت 1395
دریا بودی واسم اما خب، دریا هم گاهی، زیرپای آدمُ خالی می کنه
کوریون , اکتاو آبی

00:13

چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395
در تناسخ بعدی، یوسف ات خواهم شد، و رسالتم را، به بوسه ای از تو خواهم فروخت
کوریون , برزخ مکروه

00:12

سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1395
اجازه داد به پرده های اتاقش بگویم آبی، شاعر بودن با عاشق بودن، خیلی خیلی فرق دارد
کوریون , پاژ

00:11

دوشنبه 27 اردیبهشت 1395
غم ایستاده بود، تن در تن اردیبهشت، بی سیگار و بی لبخند و بی خاطره
کوریون , خط یک به سمت کهریزک